اهدای تندیس رضایت مندی مشتری به شرکت گسترش خشکبار خاورمیانه

  • Support
  • (2 5٫00 5)
    Loading...
محمد علی احمدی فر

همزمان با برگزاری اجلاس سراسری رضایت مندی مشتری با رویکرد” نقش مدیریت درروند بهبود پاسخگویی به مشتری دردوران کرونا وپساکرونا” که با حضور جمع کثیری از مقامات عالی رتبه کشوری و نمایندگان مجلس برگزارشد، تندیس طلایی نشان رضایت مندی مشتری به شرکت گسترش خشکبارخاورمیانه رسید.

«محمد علی احمدی فر» مدیرعامل شرکت گسترش خشکبارخاورمیانه درحاشیه این اجلاس درجمع خبرنگاران تاکید کرد: فضای کسب و کارامروزه حول محور مشتری مداری شکل گرفته است وباید تولید وخدمات ارایه شده به فراخورنیاز مشتری صورت گیرد.براین اساس درچنین شرایطی شرکت هایی موفق خواهند بود که درگام اول نیازسنجی درست ازمطالبات مشتریان خود انجام دهند.

وی ادامه داد: درگام بعدی شرکت ها باید اهتمام جدی درامرتولید براساس معیارهای مورد نیاز مشتری خود داشته باشند وسپس با ایجاد بسترهای لازم به منظور گرفتن بازخورد ازمشتری، سرلوحه اصلی کسب وکار خود را رضایت مندی مشتری قرار دهند.

احمدی فر یادآورشد: شرکت گسترش خشکبارخاورمیانه با ایجاد واحد تحقیق و توسعه درزمینه به روز شدن وافزایش کارآمدی درجهت رفع نیاز مشتریان خود گام های موثری برداشته و با بررسی و اعمال نظارت برتمامی روند تولید اعم از خرید مواد اولیه، فرایند ایجاد ارزش افزوده و تولید محصول نهایی درخلق کالایی درخور شخصت مشتری اهتمام ورزیده است.

مدیرعامل شرکت گسترش خشکبارخاورمیانه افزود: درشرایط فعلی با توجه به مشکلات ناشی از ویروس کرونا، مشتریان نسبت به تصمیم گیری درجهت رفع نیازهای خود دچار تردیدهای پنهان شده اند که رفع این تردیدها تنها ازطریق برقراری ارتباط دوسویه موثربین طرفین امکان پذیرخواهد بود.

احمدی فر در ادامه راهکار جلب رضایت مندی مشتری در سایه ویروس کرونا را تدوین برنامه های اجرایی وکارآمد توصیف کرد وخاطرنشان ساخت: ضروری است روند ادامه فعالیت شرکت ها به دو زمان وجود کرونا و زمان پساکرونا تقسیم بندی شود و برای هر دوزمان برنامه هایی تدوین واجرا شود تا مشتریان با خیال راحت نسبت به انتخاب محصول یک شرکت اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت گسترش خشکبارخاورمیانه همچنین با اشاره به ضربه های مهلک اقتصادی ناشی از ویروس کرونا گفت: افزایش روزافزون آمارمبتلایان به ویروس کرونا درکشور، سبب شده است کشورهای اروپایی وحتی کشورهای حوزه خلیج فارس تمایل چندانی برای خرید کالا ازکشور ما چه درزمینه صنایع غذایی وسایرصنایع به روز ایران نداشته باشند به دلیل اینکه تصور ذهنی شان براین است که کشورما درزمینه کنترل کرونا عملکرد ضعیفی داشته وممکن است زمینه سازانتقالاین ویروس به کشورآنها باشیم.

وی تاکید کرد: برای رفع چنین باورنادرستی لازم است که اتاق های بازرگانی ایران وکشورهای هدف وهمچنین مقامات وزارت بهداشت ایران و کشورهای مربوطه نشست های مشترکی داشته باشند و ازپروتکل هایی که درزمینه تولید بهره برداری می کنیم،آنها را آگاه کنند.

مدیرعامل شرکت گسترش خشکبارخاورمیان همچنین درپاسخ به این سوال که براساس چه شاخص هایی تندیس طلایی رضایت مندی مشتری به این شرکت تعلق گرفته است، گفت: ویروس کرونا سبب شد که کارخانجات متبوع این شرکت درزمینه توسعه زیرساخت ها برای کنترل ویروس کرونا،اعم ازنحوه ایزوله سازی پرسنل و چگونگی فعالیت آنهادرخطوط تولید وهمچنین نوع بسته بندی و شرایط نگهداری محصولات، تغییرات اساسی برمبنای متد روز دنیا انجام دهد وهمچنین با بررسی و پالایش پروتکل های بین المللی وترجمه وبومی سازی و اجرایی کردن آنها دگرگونی اساسی درروند تولید محصولاتمان براساس شرایط ناشی ازکرونا ایجاد کنیم.

احمدی فرتاکید کرد: علی رغم مصایب و مشکلات عدیده اما ممیزی و پالایش محصولاتمان را پیش از ورود مواد اولیه وخام به کارخانه انجام می دهیم و واگر چه پایش بهداشتی محصولات درباغات وترمینال های محصولات خشکبار بسیار سخت است اما خوشبختانه این موضوع را عملیاتی کرده ایم.

دسته بندی ها:

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است