به نام خدا

دست اندرکاران و مدیران شرکت گسترش خشکبار خاورمیانه افتخار دارند تا با تهیه و تأمین مواد اولیه غذائی ارگانیک و سالم که با رعایت نکات دقیق بهداشتی تهیه می نمایند گامی موثر و صحیح در جهت رشد و شکوفائی صنایع غذائی ایران عزیز و تأمین مواد غذائی سالم جهت هموطنان و مشتریان خود در سراسر جهان بردارند، زیرا آنان بر این باورند که هموطنان و مشتریان محترم این شرکت شایسته بهترین ها می باشند.

هیئت مدیره شرکت گسترش خشکبار خاورمیانه