مجوزها

گواهینامه های کیفی:

۱) GMP

۲) HACCP

۳) ISO 22000

۴) FSSC 22000

۵) IFS

۶) BRC